top of page
extra-forge-bg(1).jpg

Podjetje

Smo podjetje Extra Forge d.o.o., kovanje prihodnosti, ki se ukvarja s proizvodnjo odkovkov iz jekla in barvnih kovin in ga sestavljajo številni izkušeni strokovnjaki z mnogoletnimi izkušnjami na področju utopnega kovanja izdelkov iz jekla, aluminija, brona, bakra in medenine. Preplet izkušenj starejših strokovnjakov s prepletom znanja naših mlajših sodelavcev, ki posedujejo številna znanja o novih tehnologijah in proizvodnih procesih, je tisto s čemer bomo zagotovili, potrebno kvaliteto in dovršen visokotehnološki proces in obravnavo naših kupcev. Naša velika prednost je, da lahko z našimi strokovnimi sodelavci in poslovnimi partnerji poiščemo vsakršno rešitev in ugodimo vsem zahtevam kupca po dodatnih obdelavah, kot so KTL barvanje, razvoj procesa in samega odkovka, mehansko obdelavo, galvaniziranje, cinkanje, termično obdelavo in drugo.

Predstavitev

Podjetje Extra Forge d.o.o. je podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2021 in je začelo s serijsko proizvodnjo v letu 2022 in ponuja storitev serijskega utopnega kovanja jeklenih in aluminijastih odkovkov, kot tudi možnost kovanja polizdelkov iz bakrenih, medeninastih in titanovih zlitin. Podjetje je visokotehnološko proizvodno podjetje, ki strmi k celostni ponudbi, kvalitetni izdelavi, kratkih dobavnih rokih. Podjetje je bilo idejno formirano s številnimi strokovnjaki, ki imajo več kot 30 letne izkušnje na področju kovanja jeklenih in aluminijastih odkovkov z namenom zagotoviti kupcem visoko kvalitetno in cenovno ugodne polizdelke oz. odkovke. Sam koncept vitke proizvodnje in industrije 4.0 oz. Tovarne 4.0 je vse skozi na vidiku pri oblikovanju tako poslovne strategije, poslovnih procesov in proizvodnih procesov podjetja. Podjetje strmi k gradnji prepoznavne blagovne znamke Extra Forge, ki bo temeljila predvsem na kvaliteti, kratkih dobavnih rokih, prilagodljivosti proizvodnje in zagotavljanju nenehnih izboljšave v procesih, ki bodo blagodejno vplivali, tako na poslovanje podjetja, kot na izdelavo produktov za naše kupce.

extra-forge-business.png

Zavezanost h kakovosti

Vzpostavitev proizvodnje in poslovanja, ki bo povsem sovpadala in prevzela lastnosti po certifikatu kakovosti je ključna za zagotavljanje izjemnih storitev našega podjetje. Pridobitev certifikata za kakovost ISO9001 je naslednji korak pri potrditvi kvalitete naših produktov in procesov. Koncept vodilnih ljudi v podjetju je vsekakor integracija, ne le vitke in visokotehnološke proizvodnje, temveč predvsem zastavljenih smernic po ISO9001. Glede na to, da so vodilni v podjetju že seznanjeni s smernicami in zahtevami certifikata in da tudi prepoznajo učinkovitost slednjih, menimo da bo pridobitev certifikata s pričetkom proizvodnje le formalnost.

Poudarek na okolje varstvu in ogljičnem odtisu podjetja

Podjetje se zaveda, da je potrebno čim več storiti pri ohranjanju narave in čistega okolja. Kljub zahtevni proizvodnji in težki industriji v katero sodi kovanje izdelkov, se zavedamo, da je naša narava minljiva in da bodo na tem planetu še dolgo živeli naši otroci in naslednje generacije. Že od ustanovitve naprej strmimo k čim bolj ekološkim obratovalnim strojem, ki porabijo manj energije in so učinkovitejši; iščemo regijske dobavitelje in podizvajalce, striktno recikliramo odpadke in učinkovito izrabljamo obnovljivo električno energijo. V naslednjih letih strmimo tudi, da bomo pridobivali večino energije iz obnovljenih virov. V letu 2022, v drugem četrtletju, bo podjetje v sklopu meseca ozaveščanja zaposlenih in poslovnih partnerjev na vpliv na okolje tudi opravljalo presojo za certifikat ravnanja z okoljem ISO14001.

Temeljne vrednote podjetja in naše prednosti

  • Strokovnost: inovativne rešitve na tehničnem področju ter moderni poslovni model, ki ga dosegamo s prepletom izkušenih strokovnjakov in vpeljavo najnovejših tehnoloških procesov.

  • Kakovost: brezhibna kakovost je podjetju prvotnega pomena, saj se strogo držimo predpisanih smernic certifikata kakovosti ISO 9001.

  • Prilagodljivost proizvodnje: proizvodnja in poslovni model podjetja omogočata hitre spremembe pri željah kupcev, kot sta nujni dobavni rok in razne spremembe na samih produktih.

  • Varovanje okolja in prijazno delovno okolje: Podjetje daje velik poudarke in vlaga velike napore pri varovanju okolja in zagotavljanju boljšega jutri za naše potomce, kot tudi daje velik poudarek na tako fizično kot tudi psihično zdravje zaposlenih, ki so temelj vsake uspešne družbe.

bottom of page