top of page

Razvoj inovativne tehnologije kovanja

Extra Forge iz Maribora je proizvodno podjetje, ki ponuja storitev serijskega utopnega kovanja jeklenih in aluminijastih ter bakrenih in titanovih odkovkov s težo od 0,1 do 8,5 kilograma. Pri utopnem kovanju se material oblikuje med dvema polovicama oblikovalnega orodja, utopa. Razvijajo tehnologijo inovativnega votlega utopnega kovanja, kjer je cilj ustvariti votlo telo namesto dosedanjega polnega telesa nekega sestavnega dela.
Takšna tehnologija kovanja po njihovih izračunih ustvari 30 odstotkov manj odpadnih materialov in prihrani do 20 odstotkov energije ter proizvodnega časa. S svojo inovacijo rešujejo v prvi vrsti težavo naročnikov, ki za svoje izdelke potrebujejo predvsem votlo kovane sestavne dele, pojasnjuje direktor in ustanovitelj Branko Lukić. »Ti so zanje cenovno ugodnejši od klasično utopno kovanih odkovkov, za nas pa donosnejši, saj porabimo precej manj energije, proizvodnega časa in ustvarimo manj odpadnega materiala.« Višje cene izdelkov, minimalne odjemne količine, neodzivnost na spremembe in nejasni roki odvračajo kupce od Kitajske. »Mi pa omogočamo proizvodnjo z inovativnim pristopom v Evropi. Panoga se v Evropi hitro razvija in je glede na poročila močno podhranjena.«


Končni izdelek votlega kovanja, v tem primeru gre za nosilec krmila kolesa.


Ciljne industrije so strojegradnja, elektroindustrija, medicina, železnice, industrija koles in motorjev ter kmetijska mehanizacija. Extra Forge vstopa na trg utopnega in votlega kovanja malo- do srednjeserijskih izdelkov iz jekla in aluminija. Težijo k celostni ponudbi od kovanja do mehanske obdelave, razlaga Lukić. »Idejno je bilo podjetje zasnovano v sodelovanju s številnimi strokovnjaki, ki imajo več kot 30-letne izkušnje iz kovanja. Želja je kupcem zagotoviti visoko kakovost, cenovno ugodne polizdelke, prilagodljivost proizvodnje in kratke dobavne roke.«


Projekt je razdeljen na tri glavne faze. »Prva faza delnega votlega kovanja je že osvojena na simulacijah, pripravljamo se na testiranje v proizvodnji. Druga in tretja faza projekta sta v fazi konstruiranja, rezultati pa so spodbudni.« Načrtujejo, da bodo drugo in tretjo fazo projekta votlega kovanja v proizvodnji preizkusili spomladi prihodnje leto.


Trenutno je njihov ciljni trg Evropa. S procesom votlega kovanja so prepoznali veliko priložnost na trgu delov za kolesa in motocikle. »Postopek želimo razviti do te stopnje, da bomo lahko votlo kovanje uporabljali tudi za vse druge industrije. Po uspešni implementaciji idej votlega kovanja se bomo usmerili tudi na trg zunaj Evrope, s poudarkom na Severni Ameriki. Menimo, da smo na dobri poti, da v prihodnjih letih dosežemo hitro in nepretrgano rast ter postanemo srednje veliko podjetje.«

Podjetje je v okviru razpisa P2 prejelo sredstva za izvedbo projekta razvoj inovativne storitve – malo do srednje serijskega hibridno utopno-votlega kovanja jeklenih in aluminijastih odlivkov in s tem za zagon novega inovativnega podjetja Extra forge d.o.o.


bottom of page