top of page
extra-forge-bg(1).jpg

Motivacija

Naša največja motivacija je izdelava tehnično dovršenih polizdelkov po željah naših strank, osvajanje novih tehnologij in znanj ter doseganje zastavljenih ciljev podjetja.  Naša motivacija so ravno tako nasmejani in zadovoljni obrazi ne le naših stranke temveč tudi naših zaposlenih. Zaposleni so steber vsake utečene proizvodnje in tisti, ki lahko ključno pripomorejo k doseganju zastavljenih ciljev podjetja.

Cilji podjetja

Strateški cilji podjetja Extra Forge za obdobje 2022–2026:

 • zagotoviti našim strankam kakovostne storitve in celovite rešitve na področju kovanja jekla in aluminija ter ostalih kovin,

 • vzpostavitev kakovostne storitve in izdelkov,

 • uspešen vstop podjetja na trg storitev kovanja,

 • utrditi in dodatno povečati prepoznavnost podjetja v ožjem in širšem okolju, tako v Sloveniji, kot v Evropi,

 • povečati prihodke od prodaje z uvajanjem:

  • novih kupcev,

  • poslovnih modelov,

  • proizvodnih procesov,

  • produktov in

  • novih tehnologij,

 • navezati stike z novimi poslovnimi partnerji

 • se uspešno predstaviti na ključnih mednarodnih sejmih

 • vzpostaviti mrežo iskalcev potencialnih kupcev v različnih Evropskih državah (˝sales agent˝ - prodajni agenti)

 • ustvarjanje strateških poslovnih povezav

 • vzpostaviti trajnostno organizacijsko oz. zaposlitveno strukturo,

 • vzpostavitev zdravega in prijaznega delovnega okolja

 • zagon načrtovane proizvodnje in procesov,

 • vpeljava novih visokotehnoloških procesov tako v poslovanje, kot v proizvodnjo in nadgradnja le teh,

 • vzpostavitev okolju prijaznega poslovanja

 • zmanjševati ogljični odtis

bottom of page